logotyp

Informace pro rodiče -Koronavirus a provoz MŠ

Vážení rodiče, milé děti. Vzhledem k tomu, že se blíží doba otevření MŠ v době výskytu koronaviru a nám záleží na vytvoření klidného, čistého a zdravotně bezpečného prostředí pro všechny,dovolujeme si vám sdělit tyto informace. Pevně věříme, že to pro vás a vaše děti nebude problém, protože již nějaký ten den máme  všichni  povinnost dodržovat zpřísněné hyg.podmínky pro  soužití jak jedinců tak i skupin obyvatel. Sdělení, vyjádření, opatření, které zvěřejňujeme nebo vám zasíláme, mají doporučující charakter, ale žádáme vás o co nejvyšší součinnost, protože nejdůležitější je zdraví všech.

      Na základě rozhodnutí ředitelky MŠ, dle doporučeníí hygienické stanice a vyjádření se ministerstva školství - manuál pro provoz škol od září 2020, sdělujeme zákonným zástupcům dětí, že bude umožněn vstup a pobyt do MŠ pouze dětem , které nejsou nemocné, nachlazené (rýma, kašel, teplota, nevolnost a jiné). Nemocné či nachlazené  dítě nebude přijato do MŠ. V případě zjištění porušení tohoto bodu, bude rodič vyzván, aby si dítě ihned odvezl z MŠ a zajistil mu řádný léčebný proces.Dítě nebude moci do kolektivu dokud nebude zdravé. V případě podezření na alergickou reakci, rýmu bude požadováno lékařské potvrzení, že dítě nemá projevy nachlazení, onemocnění.  Toto rozhodnutí ředitelky MŠ je bez rozdílu platné pro všechny děti a jejich zákonné zástupce.Na základě doporučení hyg,stanice a ministerstva školství sdělujeme zákonným zástupcům: 


1)Ředitelka MŠ pro dodržování hygienických pravidel sděluje, že všechny přítomné osoby, nemusí mít před vstupem a odchodem z budovy roušku na ústech. Roušky se v prostředí MŠ dětem nenařizují. Užití roušek se bude řídit tzv. Semaforem či nařízením KHS.
.

2)Před vstupem všichni použijí desinkeci rukou.


3)Žádáme zákonné zástupce a jiné osoby, aby se nezdržovali zbytečně v prostorech MŠ. Dítě si přivedli do MŠ nebo odvedli z MŠ a sdělili pedagoggům jejich případné požadavky. Dodržujte prosím rozestup 2metry.


4)Volný pohyb osobám v jiných prostorech než v šatně je dovolen za zpřísněných hygienických pravidel (zdravé osoby, desinfekce rukou).


5) Obědy do obědníků se budou vydávat  do řádně umytých a sterilovaných nádob. Rodič s rouškou na ústech provede desinfekci rukou, předá u vchodu nádoby a počká před budovou na jejich vydání. 

6)Rodič, který bude vyzvedávat dítě kdykoliv v průběhu dne, musí tuto skutečnost sdělit telefonicky do MŠ s dostatečným předstihem.

7) Rodiče si hlídají čistotu dětského prádla a veškerých jejich potřeb.

8) Rodič je povinnen oznámit  změny zdravotního stavu s ohledem na možnost výskytu koronaviru u některého člena v rodině.

9) Pokud se zdržujete v oblasti s výskytem koronaviru, doporučujeme nenavštěvovat MŠ než se situace v případné lokalitě zlepší. 

10) Osoba doprovázející dítě nevodí do kolektivu dětí v MŠ nemocné členy rodiny. 

11) Akce MŠ budou určeny hlavně dětem, po analýze průběhu uskutečnění akce -zhodnocení rizik , bude zváženo zda se akce budou moci účastnit i rodinný příslušníci.

Rychlý kontakt

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU

Kontaktní osoba: Bc.Radek Kubíček, MBA
Telefon: 585 155 100
E-mail: kubicek.dpo@ 2kconsulting.cz

Mateřská škola Malá Morava

Mateřská škola Malá Morava
příspěvková organizace
Vysoký Potok 40
78833 Hanušovice
Telefon:
+420 583 240 171

Ředitelka MŠ:

+420 774 718 462


E-mail:
ms.malamorava@atlas.cz
ID schránky: zc6vuk6

Aktuality

Home

Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign