logotyp
Login

Informace pro rodiče -Koronavirus a provoz MŠ

Vážení rodiče, milé děti. Vzhledem k tomu, že se blíží doba otevření MŠ v době výskytu koronaviru a nám záleží na vytvoření klidného, čistého a zdravotně bezpečného prostředí pro všechny,dovolujeme si vám sdělit tyto informace. Pevně věříme, že to pro vás a vaše děti nebude problém, protože již nějaký ten den máme  všichni  povinnost dodržovat zpřísněné hyg.podmínky pro  soužití jak jedinců tak i skupin obyvatel. Sdělení, vyjádření, opatření, které zvěřejňujeme nebo vám zasíláme, mají doporučující charakter, ale žádáme vás o co nejvyšší součinnost, protože nejdůležitější je zdraví všech.

      Na základě rozhodnutí ředitelky MŠ, dle sdělení hygienické stanice a nařízení ministerstva školství, sdělujeme zákonným zástupcům dětí, že bude umožněn vstup a pobyt do MŠ pouze dětem , které nejsou nemocné, nachlazené (rýma, kašel, teplota, nevolnost a jiné). Nemocné či nachlazené  dítě nebude přijato do MŠ. V případě zjištění porušení tohoto bodu, bude rodič vyzván, aby si dítě ihned odvezl z MŠ a zajistil mu řádný léčebný proces.Dítě nebude moci do kolektivu dokud nebude zdravé. V případě podezření na alergickou reakci, rýmu bude požadováno lékařské potvrzení, že dítě nemá projevy nachlazení, onemocnění.  Toto rozhodnutí ředitelky MŠ je bez rozdílu platné pro všechny děti a jejich zákonné zástupce.
Přikládáme prohlášení pro vstup do MŠ v době pandemie ,,Koronaviru", stanovené ministerstvem školství. Toto prohlášení podepíše zákonný zástupce, né lékař a dodá zpět do MŠ dle pokynů(viz.níže uvedeno) .

Zákonným zástupcům bude zaslán dopis + prohlášení+ pokyny k dodržování bezpečnosti v prosterech MŠ poštou a to doporučeně. Rodič, který nedopraví dle stanovených podmínek v dopise prohlášení zpět do MŠ, musí vzít v potaz, že jeho dítě nemůže nastoupit do MŠ v době výskytu koronaviru.

Na základě doporučení hyg,stanice a ministerstva školství sdělujeme zákonným zástupcům: 


1)Ředitelka MŠ pro dodržování hygienických pravidel sděluje, že všechny přítomné osoby, děti, musí mít před vstupem a odchodem z budovy roušku na ústech. Roušky se v prostředí MŠ dětem nenařizují, ale rovněž nezakazují, proto rodič, který bude požadovat, aby jeho dítě nosilo roušku, lze jim vyhovět. Pak jim zajistěte jejich dostatečné množství. Pedagogové se zaměří na užívání roušky v dětském kolektivu. Dětem pomohou. 
V prostorech MŠ bude vyvěšen postup užívání roušky. Bude sloužit všem.
Přikládáme postup užívání roušky (viz.níže uvedeno)


2)Před vstupem všichni použijí desinkeci rukou.


3)Všem bude před vstupem do MŠ přeměřena teplota. Při zvýšené teplotě, nebude možno vstoupit do MŠ.


4)Žádáme zákonné zástupce a jiné osoby, aby se nezdržovali zbytečně v prostorech MŠ. Dítě si přivedli do MŠ nebo odvedli z MŠ a sdělili pedagoggům jejich případné požadavky. Dodržujte prosím rozestup 2metry.


5)Volný pohyb osobám v jiných prostorech než v šatně nebude dovolen.


6) Obědy do obědníků se budou vydávat  do řádně umytých a sterilovaných nádob. Rodič s rouškou na ústech provede desinfekci rukou, předá u vchodu nádoby a počká před budovou na jejich vydání. 

7)Rodič, který bude vyzvedávat dítě kdykoliv v průběhu dne, musí tuto skutečnost sdělit telefonicky do MŠ s dostatečným předstihem.

8) Rodiče si hlídají čistotu dětského prádla a veškerých jejich potřeb.

9) Rodič je povinnen oznámit  změny zdravotního stavu s ohledem na možnost výskytu koronaviru u některého člena v rodině.

10) Pokud se zdržujete v oblasti s výskytem koronaviru, doporučujeme nenavštěvovat MŠ než se situace v případné lokalitě zlepší. 

11) Osoba doprovázející dítě nevodí do kolektivu dětí v MŠ nemocné členy rodiny. 

12) Byly zrušeny všechny akce od března do konce června. Akce budou přesunuty, rodiče budou informováni.Rychlý kontakt

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU

Kontaktní osoba: Bc.Radek Kubíček, MBA
Telefon: 585 155 100
E-mail: kubicek.dpo@ 2kconsulting.cz

Mateřská škola Malá Morava

Mateřská škola Malá Morava
příspěvková organizace
Vysoký Potok 40
78833 Hanušovice
Telefon:
+420 583 240 171

Ředitelka MŠ:

+420 774 718 462


E-mail:
ms.malamorava@atlas.cz
ID schránky: zc6vuk6

Aktuality

MŠ Malá Morava je uzavřena od: 1.7.2020-31.7.2020. Otevíráme 3.8.2020. Hošková
Home

Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign