logotyp
Login

Úprava tělocvičny v MŠ

Vážení rodiče a přátelé MŠ Malá Morava. Dovolte mi, abych Vám sdělila,
že na základě podané žádosti o poskytnutí finanční dotace do 25.000Kč byla Olomouckým krajem poskytnuta finanční dotace ve výši 10.000Kč na úpravu tělocvičny v MŠ.

Ředitelka MŠ chtěla využít doposud nepoužívaný třídní prostor na zlepšení pracovních podmínek, prostředí v MŠ. Prostor by se mohl využívat i na různé akce ve spolupráci  s okolím.

Smlouva byla podepsána v říjnu a ještě tento měsíc se konaly úklidové
a přípravné práce. 3.prosince byly namontovány radiátorové kryty, které byly uhrazeny z poskytnuté dotace. Pro dotvoření projektu ředitelka MŠ zajistila
ve spolupráci s Panem Walterem Kollerem výmalbu tělocvičny. Vedení MŠ zajistilo nákup tělocvičnového náčiní, které bylo hrazeni z prostředků MŠ
se souhlasem vedení Obce Malá Morava. Ředitelka zajistila nový úložný prostor na gymbaly. Práce byly započaty v říjnu 2013 a ukončeny v prosinci 2013.Prostor je vhodný pro užívání a do provozu bude uveden v lednu 2014.

Dovolte mi, abych poděkovala vedení Olomouckého kraje za poskytnutí dotace, vedení obce Malá Morava za poskytnutí prostředků na dotvoření projektu,
Panu Walteru Kollerovi za spolupráci při výmalbě tělocvičny, Paní Aleně Turoňové
za pomocné a přípravné práce. Ještě jednou všem děkuji.
Anna Hošková

 

Úprava tělocvičny v MŠ Malá Morava

Rychlý kontakt

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU

Kontaktní osoba: Bc.Radek Kubíček, MBA
Telefon: 585 155 100
E-mail: kubicek.dpo@ 2kconsulting.cz

Mateřská škola Malá Morava

Mateřská škola Malá Morava
příspěvková organizace
Vysoký Potok 40
78833 Hanušovice
Telefon:
+420 583 240 171

Ředitelka MŠ:

+420 774 718462
reditel@ms-malamorava.cz
ID schránky: zc6vuk6

Aktuality

Dle nařízení vlády ČR na našem pracovišti je třeba dodržet tato pravidla:
-roušky vždy všechny osoby, které vstupují nebo doprovázejí děti
-používejte desinfekci
-dodržujte rozestup 2m
-neposílejte do školy děti, které vykazují náznak nachlazení, děti s teplotami, rýmou
-osoba, která vstupuje do MŠ nesmí být rovněž nemocná

V případě zjištění nachlazení dítěte bude rodič vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.
-je zakázán volný pohyb zákonných zástupců a osob po celém pracovišti školy

Zaměstnanci MŠ se budou řídit dle stanovených pokynů či manuálu stanoveného ministerstvem zdravotnictví.
Home

Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign