logotyp
Login

Informace o MŠ

Přijímání dětí do MŠ-kritéria

Do MŠ Malá Morava jsou přijímány děti podle těchto kritérií:

1) Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti s povinností předškolního vzdělávání.
Dále jsou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti, které dosáhly
před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (od roku 2018), respektive druhého roku (od roku 2020).

2) Přednostně jsou přijímány děti v přijímacím řízení dle novely školského zákonač.178/2016 a to : jde o děti pětileté, které k 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let a to pouze do naplnění kapacity MŠ. Rodič může zapsat dítě v době výběrového řízení anebo případně pokud kapacita školy dovolí, může být dítě v tomto věku přijato i jiný den v roce, aby mu bylo vyhověno předškolní povinnosti. V případě, že by došlo k naplnění kapacity, bude ředitelka MŠ informovat zřizovatele.

3) Přijímají se děti, které k 31.08.2019 dovrší věku 3 let.

4) Pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do školy děti mladší 3 let a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte.

5) Podle §50 zákona č.258/2000Sb.(o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se podílelo stanoveným očkováním. Pouze u dětí s povinností předškolního vzdělávání
není splnění této povinnosti podmínkou pro přijetí do MŠ.

6) Do MŠ není možné přijmout dítě, které nemá vytvořený návyk k používání toalety-dítě s plenami, výjimku tvoří zdravotní důvod potvrzený lékařem na krátkodobé hledisko s jasně vyjádřeným hlediskem lékaře. Rodič doloží veškerá lékařská potvrzení, zajišťuje dítěti jeho osobní hygienické potřeby a snaží se vyjít MŠ vstříc , napomáhá a respektuje případná rozhodnutí vedení školy.

7) Dítě může být přijato do MŠ i mimo řádný zápis do MŠ, pokud to umožňuje kapacita školy.


8) Zápis do MŠ se koná dne 03.05.2019.

14.2.2019 Anna Hošková


Aktuality

Home

Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign